سایت تخصصی طرح جابرحیان :کاملترین و متنوع ترین و جدیدترین  طرح های جابر برای همه پایه ها اول تا ششم ابتدایی در انواع مدل طرح شامل: جمع آوری و طبقه بندی ، نمایش علمی(مدل ، تحقیق ، نمایش)، و آزمایش را با بهترین عنوان و محتوا و قابل ویرایش  به صورت ورد ، pdf و شامل تمام موارد خواسته شده طرح جابر نظیر عنوان ، متن ، تعریف ،شرح تحقیق ، فرضیه ، جداول مرتبط
   تحقیق زمینه ای ،نتیجه گیری ، منابع ، سپاس گذاری ، جدول کارنما، راهنمای کارتون پلاست، فونت بندی و تیتربندی و عکس -  با مناسب ترین قیمت در سایت soalnew.ir دریافت کنید.

 

soalnew.ir طرح جابر کلیه مقاطع مدل ، تحقیقی ، علمی ، آزمایش ، طرح درسی، تحقیق رایگان
  صفحه 2
 • کد 15 : طرح جابر یوزپلنگ اول تا ششم ابتدایی + دفترکارنما

  کد 15 : طرح جابر یوزپلنگ اول تا ششم ابتدایی + دفترکارنما

 • کد 16 : طرح جابر قارچ ها ویژه پایه دوم تا پنجم ابتدایی + دفترکارنما

  کد 16 : طرح جابر قارچ ها ویژه پایه دوم تا پنجم ابتدایی + دفترکارنما

 • کد 20 : طرح جابر مثلث برمودا ویژه پایه دوم تا پنجم ابتدایی+دفترکارنما

  کد 20 : طرح جابر مثلث برمودا ویژه پایه دوم تا پنجم ابتدایی+دفترکارنما

 • کد 17 : طرح جابر نان اول تا ششم به انضام دفترکارنما

  کد 17 : طرح جابر نان اول تا ششم به انضام دفترکارنما

 • کد 18 : طرح جابر موتور های الکتریکی سوم تا ششم ابتدایی +دفترکارنما

  کد 18 : طرح جابر موتور های الکتریکی سوم تا ششم ابتدایی +دفترکارنما

 • کد 19 : طرح جابر گیاهان دارویی اول تا چهارم ابتدایی به انضمام دفترکارنما

  کد 19 : طرح جابر گیاهان دارویی اول تا چهارم ابتدایی به انضمام دفترکارنما

 • کد 21 : طرح جابر نیمکت(زاویه های نیمکت من) چهارم تا ششم + دفترکارنما

  کد 21 : طرح جابر نیمکت(زاویه های نیمکت من) چهارم تا ششم + دفترکارنما

 • کد 22 طرح جابر منظومه شمسی ،سیاره ها ،کهکشان پایه دوم وچهارم +دفترکارنما

  کد 22 طرح جابر منظومه شمسی ،سیاره ها ،کهکشان پایه دوم وچهارم +دفترکارنما

 • کد 23 طرح جابر مهره داران اول تا چهارم ابتدایی +دفترکارنما

  کد 23 طرح جابر مهره داران اول تا چهارم ابتدایی +دفترکارنما

 • کد 24 طرح جابر خاک ، ویژه پایه اول تا سوم و پنجم +دفترکارنما

  کد 24 طرح جابر خاک ، ویژه پایه اول تا سوم و پنجم +دفترکارنما

 • کد 25 طرح جابر بالابر جرثقیل چهارم تاششم ابتدایی + همراه دفترکارنما

  کد 25 طرح جابر بالابر جرثقیل چهارم تاششم ابتدایی + همراه دفترکارنما

 • کد 26 طرح جابر پمپ باد چهارم تا ششم ابتدایی+دفترکارنما

  کد 26 طرح جابر پمپ باد چهارم تا ششم ابتدایی+دفترکارنما

 • کد 27 طرح جابر عطاری کوچک من اول تا پنجم ابتدایی + دفترکارنما

  کد 27 طرح جابر عطاری کوچک من اول تا پنجم ابتدایی + دفترکارنما

 • کد 28 طرح جابر سوخت ها (تحقیق زمینه ای)+انواع سوخت ها(طبقه بندی) + اول تا چهارم ابتدایی

  کد 28 طرح جابر سوخت ها (تحقیق زمینه ای)+انواع سوخت ها(طبقه بندی) + اول تا چهارم ابتدایی

 • کد29:طرح جابر آزمایش عبور نور از آب ویژه پایه پنجم به همراه دفتر کارنما و گزارش کتبی پرشده.

  کد29:طرح جابر آزمایش عبور نور از آب ویژه پایه پنجم به همراه دفتر کارنما و گزارش کتبی پرشده.

 • کد30:طرح جابر تیره شدن ابر ها ویژه پایه اول تا چهارم ابتدایی + دفترکارنما

  کد30:طرح جابر تیره شدن ابر ها ویژه پایه اول تا چهارم ابتدایی + دفترکارنما

 • کد 31 طرح جابر آب وهوا ویژه پایه اول تا چهارم + دفترکارنما

  کد 31 طرح جابر آب وهوا ویژه پایه اول تا چهارم + دفترکارنما

 • کد 33 انرژی خورشیدی - انرژی پاک - تابش آسمان _ گرمای آسمانی - قدرت آسمان- قدرت زندگی ویژه پایه دوم تاششم ابتدایی + دفترکارنما

  کد 33 انرژی خورشیدی - انرژی پاک - تابش آسمان _ گرمای آسمانی - قدرت آسمان- قدرت زندگی ویژه پایه دوم تاششم ابتدایی + دفترکارنما

 • کد 35 آب های زیر زمینی ، قنات ، چاه - گنجینه های زیر زمینی ، سفرهای زیر زمینی ، نعمتی های پنهان دوم تا چهارم ابتدایی +دفترکارنما پرشده

  کد 35 آب های زیر زمینی ، قنات ، چاه - گنجینه های زیر زمینی ، سفرهای زیر زمینی ، نعمتی های پنهان دوم تا چهارم ابتدایی +دفترکارنما پرشده

 • کد 36 :طرح جابر مدل آتشفشان - خشم زمین - فواره آتش ویژه پایه سوم تا ششم + دفترکارنما

  کد 36 :طرح جابر مدل آتشفشان - خشم زمین - فواره آتش ویژه پایه سوم تا ششم + دفترکارنما