سایت تخصصی طرح جابرحیان :کاملترین و متنوع ترین و جدیدترین  طرح های جابر برای همه پایه ها اول تا ششم ابتدایی در انواع مدل طرح شامل: جمع آوری و طبقه بندی ، نمایش علمی(مدل ، تحقیق ، نمایش)، و آزمایش را با بهترین عنوان و محتوا و قابل ویرایش  به صورت ورد ، pdf و شامل تمام موارد خواسته شده طرح جابر نظیر عنوان ، متن ، تعریف ،شرح تحقیق ، فرضیه ، جداول مرتبط
   تحقیق زمینه ای ،نتیجه گیری ، منابع ، سپاس گذاری ، جدول کارنما، راهنمای کارتون پلاست، فونت بندی و تیتربندی و عکس -  با مناسب ترین قیمت در سایت soalnew.ir دریافت کنید.

 

soalnew.ir طرح جابر کلیه مقاطع مدل ، تحقیقی ، علمی ، آزمایش ، طرح درسی، تحقیق رایگان
  صفحه 26
 • کد 531طرح جابر تاثیر دما و سرما بر قدرت آهنربا ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

  کد 531طرح جابر تاثیر دما و سرما بر قدرت آهنربا ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

 • کد 533 طرح جابر فرش و قالی ایرانی ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

  کد 533 طرح جابر فرش و قالی ایرانی ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

 • کد 534 طرح جابر الکتریسته ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

  کد 534 طرح جابر الکتریسته ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

 • کد 535 طرح جابر انواع ستارگان ویژه اول و دوم ابتدایی

  کد 535 طرح جابر انواع ستارگان ویژه اول و دوم ابتدایی

 • کد 536 طرح جابر تاثیر ورزش بر فشار خون ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

  کد 536 طرح جابر تاثیر ورزش بر فشار خون ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

 • کد 537 طرح جابر تاثیر مخرب موبایل بر کودکان ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

  کد 537 طرح جابر تاثیر مخرب موبایل بر کودکان ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

 • کد 538 طرح جابر شگفتی برگ ویژه چهارم تا ششم ابتدایی

  کد 538 طرح جابر شگفتی برگ ویژه چهارم تا ششم ابتدایی

 • کد 539 طرح جابر مایع ظرف شویی ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

  کد 539 طرح جابر مایع ظرف شویی ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

 • کد 540 طرح جابر جوهر نامرئی ویژه چهارم تا ششم ابتدایی

  کد 540 طرح جابر جوهر نامرئی ویژه چهارم تا ششم ابتدایی

 • کد 541 طرح جابر رنگ های گیاهی ویژه اول تا سوم ابتدایی

  کد 541 طرح جابر رنگ های گیاهی ویژه اول تا سوم ابتدایی

 • کد 542 طرح جابر غذاهای که از دریا می گیریم ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

  کد 542 طرح جابر غذاهای که از دریا می گیریم ویژه سوم تا پنجم ابتدایی

 • کد 543 طرح جابر نیش حشرات ویژه اول تا چهارم ابتدایی

  کد 543 طرح جابر نیش حشرات ویژه اول تا چهارم ابتدایی

 • کد 544طرح جابر مناسب ترین دما برای نگهداری شیر ویژه سوم تا پنجم ابتدایی.

  کد 544طرح جابر مناسب ترین دما برای نگهداری شیر ویژه سوم تا پنجم ابتدایی.

 • کد545:طرح جابر انواع ادویه اول و دوم ابتدایی.

  کد545:طرح جابر انواع ادویه اول و دوم ابتدایی.

 • کد 547 :طرح جابر تاثیر گرما و سرما بر آهنربا سوم تا پنجم ابتدایی.

  کد 547 :طرح جابر تاثیر گرما و سرما بر آهنربا سوم تا پنجم ابتدایی.

 • کد 548 :طرح جابر آب گرم زودتر یخ می زند یا سردسوم تا ششم ابتدایی.

  کد 548 :طرح جابر آب گرم زودتر یخ می زند یا سردسوم تا ششم ابتدایی.

 • کد 549:تاثیرگرما و سرما برآهن سوم تا پنجم ابتدایی

  کد 549:تاثیرگرما و سرما برآهن سوم تا پنجم ابتدایی

 • کد 550:انواع لامپ ها

  کد 550:انواع لامپ ها

 • کد 551 : دستگاه تنفس

  کد 551 : دستگاه تنفس

 • کد 552 : تقسیم سلولی

  کد 552 : تقسیم سلولی