سایت تخصصی طرح جابرحیان :کاملترین و متنوع ترین و جدیدترین  طرح های جابر برای همه پایه ها اول تا ششم ابتدایی در انواع مدل طرح شامل: جمع آوری و طبقه بندی ، نمایش علمی(مدل ، تحقیق ، نمایش)، و آزمایش را با بهترین عنوان و محتوا و قابل ویرایش  به صورت ورد ، pdf و شامل تمام موارد خواسته شده طرح جابر نظیر عنوان ، متن ، تعریف ،شرح تحقیق ، فرضیه ، جداول مرتبط
   تحقیق زمینه ای ،نتیجه گیری ، منابع ، سپاس گذاری ، جدول کارنما، راهنمای کارتون پلاست، فونت بندی و تیتربندی و عکس -  با مناسب ترین قیمت در سایت soalnew.ir دریافت کنید.

 

soalnew.ir طرح جابر کلیه مقاطع مدل ، تحقیقی ، علمی ، آزمایش ، طرح درسی، تحقیق رایگان
  صفحه 7
 • کد 125 - پای ملخ - پای موزیکال دوم تا پنجم ابتدایی + دفتر کارنما.

  کد 125 - پای ملخ - پای موزیکال دوم تا پنجم ابتدایی + دفتر کارنما.

 • کد 126 انواع کاربرد تار عنکبوت ویژه اول تا ششم ابتدایی + همراه دفترکارنما

  کد 126 انواع کاربرد تار عنکبوت ویژه اول تا ششم ابتدایی + همراه دفترکارنما

 • کد 127 - پس لرزه - لحظه های ترسناک چهارم تا ششم ابتدایی + دفتر کارنما

  کد 127 - پس لرزه - لحظه های ترسناک چهارم تا ششم ابتدایی + دفتر کارنما

 • کد 128- طرح جابر تولید مثل گیاهان اول تا ششم ابتدایی + دفتر کارنما

  کد 128- طرح جابر تولید مثل گیاهان اول تا ششم ابتدایی + دفتر کارنما

 • کد 129 - طرح جابر ریخته گری فلزات سوم تا ششم + دفترکارنما

  کد 129 - طرح جابر ریخته گری فلزات سوم تا ششم + دفترکارنما

 • کد45: حیوانات اهلی و وحشی - آرام و ناآرام اول تا چهارم +دفترکارنما

  کد45: حیوانات اهلی و وحشی - آرام و ناآرام اول تا چهارم +دفترکارنما

 • کد 131 : مواد جامد مایع گاز - زندگی مرئی و نامرئی دوم تا پنجم + دفتر کارنما

  کد 131 : مواد جامد مایع گاز - زندگی مرئی و نامرئی دوم تا پنجم + دفتر کارنما

 • کد 132 طرح جابر کرم خاکی دوم تا پنجم + دفتر کارنما

  کد 132 طرح جابر کرم خاکی دوم تا پنجم + دفتر کارنما

 • کد133 - سلولهای خورشید- انرژی های رایگان -سلول های خورشیدی دوم تا ششم + دفتر کارنما

  کد133 - سلولهای خورشید- انرژی های رایگان -سلول های خورشیدی دوم تا ششم + دفتر کارنما

 • کد134- طرح جابر آماده مرواریدهای زمین - سنگ ها به انضمام دفتر کارنما

  کد134- طرح جابر آماده مرواریدهای زمین - سنگ ها به انضمام دفتر کارنما

 • کد135 : طرح جابر جوانه زدن گیاه - رویش زندگی اول تا چهارم + دفتر کارنما

  کد135 : طرح جابر جوانه زدن گیاه - رویش زندگی اول تا چهارم + دفتر کارنما

 • کد 136: دایناسورها - ناشناخته های شگفت انگیز + اول تا ششم + دفتر کارنما

  کد 136: دایناسورها - ناشناخته های شگفت انگیز + اول تا ششم + دفتر کارنما

 • کد 137: حیواناتی که زیر خاک زندگی می کنند اول تا پنجم ابتدایی + دفتر کارنما

  کد 137: حیواناتی که زیر خاک زندگی می کنند اول تا پنجم ابتدایی + دفتر کارنما

 • کد 138 طرح جابر درون درخت - اول تا چهارم ابتدایی + دفتر کارنما

  کد 138 طرح جابر درون درخت - اول تا چهارم ابتدایی + دفتر کارنما

 • کد140: طرح جابر ورزش و فشار خون سوم تا ششم + دفتر کارنما

  کد140: طرح جابر ورزش و فشار خون سوم تا ششم + دفتر کارنما

 • کد141: طرح جابر گیاهان دارویی ، شفای طبیعت اول تا ششم ابتدایی + دفترکارنما

  کد141: طرح جابر گیاهان دارویی ، شفای طبیعت اول تا ششم ابتدایی + دفترکارنما

 • کد 143 : طرح جابر حشرات اول تا پنجم ابتدایی + دفترکارنما

  کد 143 : طرح جابر حشرات اول تا پنجم ابتدایی + دفترکارنما

 • کد 144 : لرزه نگار - لرزه های مخوف سوم تا ششم ابتدایی + دفتر کارنما

  کد 144 : لرزه نگار - لرزه های مخوف سوم تا ششم ابتدایی + دفتر کارنما

 • کد 145 : طرح جابر ماهی آنجل - فرشته ای از دریا اول تا چهارم ابتدایی + دفتر کارنما

  کد 145 : طرح جابر ماهی آنجل - فرشته ای از دریا اول تا چهارم ابتدایی + دفتر کارنما

 • کد146:طرح جابر دستگاه عصبی ، سوم تا ششم ابتدایی + دفتر کارنما

  کد146:طرح جابر دستگاه عصبی ، سوم تا ششم ابتدایی + دفتر کارنما